Zaštita na radu, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, kontrola kvalitete – poslovno savjetovanje (ZZSO)- HSEQ konzalting za Hrvatsku (Croatian HSEQ consulting company)

Zaštita na radu, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, kontrola kvalitete – poslovno savjetovanje (ZZSO)- HSEQ konzalting za Hrvatsku (Croatian HSEQ consulting company)

LifeLock d.o.o. nudi poslovno savjetovanje i trgovinu zaštitnom opremom u Zaštiti na radu, Zaštiti zdravlja zaposlenika i kupaca, Zaštiti okoliša i Održivog razvoja (engl. Sustainable Development, HSEQ*, HSEQ, EHS). Naš tim sastavljen je od iskusnih stručnjaka i suradnika koji su niz godina usavršavali svoja znanja i kompetencije u djelatnostima poslovanja u zaštiti okoliša, zaštiti na radu, zaštiti zdravlja u poslovanju:

 • naftom i derivatima
 • maloprodaji i veleprodaji
 • transportu
 • u kemijskoj industriji, autoindustriji, proizvodnji baterija (Automotive Safety Consulting, Battery Production) i sl.
 • građevinskim djelatnostima
 • kemijskim i biokemijskim laboratorijima

Uštedite novac pametnim poslovanjem!

 

1. LifeLock d.o.o. Vam nudi konzalting (poslovno savjetovanje) u slijedećim domenama:

 1. Inteligentna proizvodnja, RFID inteligentna proizvodna rješenja
 2. Upravljanje rizicima i promjenama (Risk and Change Management)
 3. Upravljanje podugovornim izvođačima radova (Contractor Safety Management)
 4. Projektiranje, gradnja, puštanje u rad i uvođenje u funkciju (Design, Construction, Commissioning and Decommissioning)
 5. Siguran rad i radne prakse (Safe Operations and Work Practices)
 6. Zaštita i promicanje zdravlja (Health Protection and Promotion)
 7. Sustav za prijavu nezgoda (Incident Reporting Investigation System, RCI – Root Cause Analysis)
 8. Odgovor na planiranje u izvanrednim situacijama (Emergency Planning Response)
 9. Minimalni HSE zahtjevi za rad kompanija/tvornica/pogona (Minimum HSE Requirements for Business Unit Operations)
 10. Kompetencije i osposobljavanja zaposlenika (Competence and Trainings)
 11. HSE planiranje i ciljevi (HSE Planning and targets)
 12. Zaštita okoliša i upravljanje okolišem: Environmental Management, izračun CO2 emisija – scope 1 i scope 2, izrada ESG izvješća, izrada metodologije kombiniranog pristupa te izračun utjecaja na podzemne vode
 13. Zahtjevi za informacije i dokumentaciju u OZO (HSE Requirements Information and Documentation)
 14. Upravljanje proizvodom (Product Stewardship)
 15. OZO revizije i pregledi (HSE Assurance and Audits)
  1. ZZSO godišnje revizije
  2. Pregledi sigurnosti, zaštite zdravlja i zaštite okoliša članova uprave (Managerial Inspection – MI)
  3. Kompletni pregledi sigurnosti, zaštite zdravlja i zaštite okoliša Službe zaštite na radu i zaposlenika ZZSO odjela (Workplace Inspection – WPI)
  4. SBO i BBSO – Promatranje Sigurnosnog Ponašanja (engl. SBO – (Safety Behavior Observation), BBSO (Behavior Based Safety Observations))
 16. Certifikacija, recertifikacija:
  1. ISO 9001 – Sustav upravljanja kvalitetom
  2. HRN EN ISO/IEC 17025 – Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija
  3. ISO 45001 – Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
  4. ISO 14001 – Sustav upravljanja zaštitom okoliša
  5. ISO 50001/EN 16001 – Sustav upravljanja energijom
  6. SCC* (Safety Certificate Contractors) – ograničeni certifikat dobavljača za zaštitu na radu
  7. SCC* – neograničeni certifikat dobavljača za zaštitu na radu
  8. SCP – certifikat o kvaliteti pružanja kadrovskih usluga  (tvrtke koje iznajmljuju zaposlenike drugim tvrtkama sukladno zakonu)
  9. SCCP – neograničeni certifikat dobavljača za zaštitu na radu za petrokemijski industriju
  10. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) – integrirani sustav kontrole sigurnosti hrane
 17. Društveni utjecaj kompanije (Social impact)
 18. Procjena vrijednosti kompanije vezano na trenutna i bivša stanja okoliša (tlo, podzemne i nadzemne vode) (EDD- Environmental Due Diligence) + Sanacija zemljišta i podzemnih i nadzemnih voda.
 19. Zaštita od požara (Fire protection)

 

2. LifeLock d.o.o. nudi osposobljavanja i savjetovanja u zaštita okoliša sa slijedećim temama (namijenjeno managementu i Vašim stručnjacima zaštite okoliša):

 1. Zaštita okoliša općenito
 2. Gospodarenje otpadom, propisi i obveze
 3. Ukidanje statusa otpada
 4. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske 2023.-2028.
 5. Gospodarenje otpadom na razini jedinice lokalne samouprave (JLS)
 6. Energetska oporaba otpada
 7. Posebne kategorije otpada
 8. Plastični otpad
 9. Sprječavanje velikih nesreća koja uključuje opasne tvari posebno važno
 10. Opasne tvari i opasnosti u praksi
 11. Procjena utjecaja zahvata na okoliš
 12. Okolišna dozvola
 13. Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš
 14. Morski otpad
 15. Građevinski otpad i oporaba
 16. Sprječavanje nastanka otpada

 

Pozivamo Vas na suradnju u bilo kojim od naših djelatnosti. Predlažemo HSE outsourcing flat-rate suradnju, poslovno savjetovanje, Procjena vrijednosti korporacije (Due-Diligence) ili prema potrebi.

Naše glavne djelatnosti:

Pomno probrane proizvode i robu za realizaciju zaštite okoliša, zaštite na radu, zaštite zdravlja možete naći u našoj HSE online trgovini

Surađujte s LifeLock konzaltingom i budite godinama ispred Vaše konkurencije!

Za detaljnije informacije molimo da nas kontaktirate putem e-maila: info@lifelock.hr ili na tel: +385-91-161-85-06

 

*SD&HSE (engl. Sustanable Development & Health, Safety, Environmental) – Održivi razvoj i Zaštita zdravlja, Zaštita na radu, Zaštita okoliša