MERS-CoV infekcija

MERS-CoV infekcija MERS-CoV infekcija Što je MERS? Bliskoistočni respiratorni sindrom „Middle East Respiratory Syndrome“ (MERS) je virusna bolest dišnog sustava koju uzrokuje coronavirus nazvan „Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus“ (MERS-CoV). Što je MERS-CoV? MERS-CoV je beta coronavirus, otkriven 2012. g. u Saudijskoj Arabiji, drugačiji od ostalih coronavirusa do sada poznatih…