Procjena vrijednosti korporacija-Environmental Due Diligence

Procjena vrijednosti korporacija-Environmental Due Diligence

Procjena vrijednosti korporacije-Environmental Due Diligence – Detaljna analiza tvrtke, dubinsko snimanje tvrtke (engl. Environmental Due Diligence (EDD), njem. angemessene Sorgfalt)

Procjena vrijednosti korporacije-Environmental Due-Diligence je jedan od ključnih koraka u procesu kupovine nekog društva i podrazumijeva procjenu ugovaranja s komercijalnog, financijskog i pravnog stajališta. Provodi se interdisciplinarno sa svrhom što boljeg uvida u razne aspekte poslovanja trgovačkog društva prije njegove prodaje / akvizicije radi izbjegavanja neizvjesnih stanja i eventualnih sporova.

Postupak je koristan i kupcu i prodavatelju društva: prodavatelju omogućuje da se dobro upozna sa stanjem društva koje prodaje, da može postaviti jasnu cijenu prodaje te da spriječi eventualne sudske sporove i nesuglasice na način da pruži doista jasan uvid u stanje nekretnina koja bi u odnosu na stanje društva kupac mogao iznijeti za pregovaračkim stolom. S druge strane kupcu udjela omogućuje da stvori svoju ocjenu stanja i vrijednosti društva i donese odluku o kupnji. Investitor mora neovisno istražiti i potvrditi informacije kako bi se osigurao da ga prodavatelj ne bi namjerno ili nenamjerno pogrešno informirao.

Nepriznate obveze

U današnjem ozbiljnom poslovanju sve je važnije provoditi projekte detaljne analize stanja okoliša tvrtke – Environmental Due Diligence (EDD). Obveze pravnih osoba sukladno Zakonu o zaštiti okoliša su velike, a postoje mnogi primjeri gdje su kupci nakon kupovine društva, a bez Due Diligence projekta, dodatno bili primorani izdvojiti vrlo visoke svote nepredviđenih troškova. Nepriznate obveze koje se odnose na zagađenje zemljišta ili podzemnih voda, postati će troškovi koje će snositi kupci i zajmodavaci i dodatno još i kazne za odgovorne direktore koji su predvodili projekte kupovine tvrtke.
Dubinsko snimanje i detaljna analiza tvrtke se temelji na pretpostavkama postojeće procjene u obvezama zaštite okoliša te može dati korisne informacije i uštediti velike količine novca.

Prednosti i pogodnosti za naše klijente:

  • znanje i interpretacija Zakona u zaštiti okoliša uključi komercijalne projekte u zemljišnim transakcijama,
  • realizaciju obveze identifikacije i kvantifikacije onečišćenja tla i podzemnih voda u zaštiti okoliša,
  • realizaciju ostvarenja maksimalne zemljišne vrijednosti nekretnina.

Usluge Environmental Due Diligence (EDD)

Kao tvrtka koja se fokusira na procjenu i upravljanje rizicima za okoliš, LifeLock d.o.o. savjetuje klijente o tome kako upravljati određenim lokacijama ili portfeljima imovine. Podržavamo kupce, prodavače, investitore i zajmodavace s jasnim i relevantnim savjetima.

Naše aktivnosti u Environmental Due Diligence (EDD) su:
1.) Off-site ispitivanja (faza I)

obavljamo za Vas provjere podataka, baze podataka onečišćenih lokacija registara, zemljišne karte / fotografije, karte poplava, karte potresa, geološke i hidrološke činjenice, povijesna namjena zemljišta, te ostale informacije o zgradama / objektima / zemljištima.

2.) On-site ispitivanja (na mjestu događaja) (faza I)

provodimo istragu na mjestu događaja, s bivšim vlasnicima, operaterima, zaposlenicima i menadžerima, kao i ocjenu dokumentacije, odobrenja, dozvola za rad i licenci. Naši ispitivanja obuhvaćaju proizvodne procese, upravljanje otpadom i zbrinjavanje, procese ispuštanja fekalnih i tehnoloških voda i općenito upravljanje vodama, kao i sustave grijanja, emisija i imisija, upravljanje rukovanjem kemikalijama i opasnim tvarima te prepoznavanje opasnih građevinskih materijala.

3.) Detaljna On-site ispitivanja (na mjestu događaja) (faza II)

na temelju ključnih pokazatelja problema dobivenih analizom u fazi I, naša istraživanja na terenu uključuju detaljnije analize, kao što su uzimanje uzoraka tla od bušenja tla, kontrola podzemnih voda i postavljanje kontrolnih točaka, uzimanje uzoraka (uzorkovanje) i laboratorijske analize tla, plina tla, podzemnih voda i opasnog građevinskog materijala.

4.) Korektivne istraživanja (faza III)

u ovo fazi definiramo i karakteriziramo stupanj rizika za okoliš u tlu, vodi ili opasnom građevinskom materijalu utvrđenom u fazi II ovog projekta. Naši stručnjaci u ovoj fazi izrađuju projekte sanacija i alternative s procjenama troškova klijenata.

5.) Izvješća (faza I – faza III)

kroz sve tri faze pružamo kompletnu izvješća s opisom lokacije i procjena, dokumentacije i vrednovanja nalaza, procjenu troškova i preporukama.

6.) Sanacije usluge, uključujući verifikacije i validacije

da biste ubrzali proces sanacije zemljišta, da biste iskoristili znanje naših stručnjaka u zaštiti okoliša te smanjili troškove procjene i sanacije, izvršiti ćemo kompletnu sanaciju, koja odgovara Vašim potrebama u što kraćem roku, kako biste poslovali bez gubitaka uslijed hladnog pogona same nekretnine.

Ostvarite poslovne prednosti!

Osiguranje sigurnosti vlastitih ulaganja eliminirajući rizike kroz Environmental Due Diligence (EDD) uslugu LifeLock konzaltinga.

Naši izvještaji su široko prihvaćene i vrlo visoko kotiraju u poslovnom i pravnom svijetu.

Također pružamo prilagođene pakete usluga za potporu specifične potrebe naših klijenata.

Korist od stručnog partnerstva – dobro smo upućeni u zakonske i tržišne zahtjeve i međunarodno smo priznata Environmental Due Diligence kompanija.