Obrasci i očevidnici – GOSPODARENJE OTPADOM

Obrasci i očevidnici – gospodarenje otpadom

Obrasci – dozvola

 1. Zahtjev za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom
 2. Elaborat gospodarenja otpadom
 3. Obrazac dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Obrasci – očevidnici

 1. Zahtjev za upis u Očevidnik za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom
 2. Zahtjev za upis u Očevidnik nusproizvoda
 3. Zahtjev za upis u Očevidnik za ukidanje statusa otpada
 4. Zahtjev za upis u Očevidnik uvoznika otpada
 5. Zahtjev za upis u Očevidnik izvoznika otpada
 6. Zahtjev za izmjenu podataka u Očevidniku izvoznika i uvoznika otpada koji ne podliježu notif. postupku
 7. Zahtjev za izmjenu podataka u Očevidniku za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom

Opći obrasci s uputama

 1. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada – ONTO
 2. Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada – ONTO-P
 3. Prateći list za otpad – PL-O
 4. Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada – PGO
 5. Izjava o vlasništvu otpada

Obrasci – prekogranični promet otpada

 1. Zahtjev za upis u očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku (doc)
 2. Zahtjev za upis u očevidnik uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku (doc)
 3. Zahtjev za izmjenu podataka u očevidniku (doc)
 4. Obrazac pratećeg lista iz Dodatka VII Uredbe (EZ) br. 1013/2006 o pošiljkama otpada (doc)

Upute – očevidnici

 1. Uputa o načinu popunjavanja obrasca o statusu obavljanja djelatnosti
 2. Upute za upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta
 3. Uputa za upis u Očevidnik posrednika u gospodarenju otpadom
 4. Uputa za upis u Očevidnik trgovaca otpadom
 5. Uputa za upis u Očevidnik prijevoznika otpada
 6. Uputa za upis u Očevidnik osoba koje skladište vlastiti proizvodni otpad
 7. Upute – prekogranični promet otpadom
 8. Uputa o obavješćivanju inspekcije zaštite okoliša
 9. Dodatne informacije o prekograničnom prometu otpada
 10. Pojašnjenja
 11. Pojašnjenje pojma termičke obrade otpada

 

Za poslovno savjetovanje u svezi obveza, vođenja dokumentacije u području gospodarenja otpadom, popunjavanja obrazaca i očevidnika te podnošenje zahtjeva i izrade elaborata, kao i svih dodatnih informacija, molimo da rezervirate termin putem emaila: info@lifelock.hr

Za hitnu intervenciju molimo na broj telefona: +385-91-161-850