Ključni pokazatelji uspješnosti (KPI)

Istodobno poboljšavajući sigurnosnu kulturu i operativne standarde, tvrtka LifeLock je uspjela izgraditi održive rezultate koji naše klijente vodi ka cilju bez incidenata.

Stvaranjem vlastitog standarda upravljanja operativnim sigurnošću osigurali smo slijedivost rezultata i nedvosmisleno tumačenje rezultata koji našim klijentima u kratkom periodu osiguravaju vrhunske rezultate.

A. Zaštita na radu

A.1. Pokazatelji uspješnosti u zaštiti na radu

 • ukupna stopa incidenata (TRIR)
 • broj prijavljenih nesreća
 • izgubljeno vrijeme rada (u satima) uzrokovano smrtnim nezgodama (LTIR)
 • izgubljeno vrijeme rada (u satima) uzrokovano nezgodama
 • ukupno vrijeme utrošeno na osposobljavanje u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja
 • mjesečni troškovi prevencije zdravlja, zaštite na radu i sigurnosti

A.2. Pokazatelji uspješnosti provođenja zaštite na radu

 • broj obavljenih provjera sigurnosti
 • broj pronađenih nedostataka
 • postotak riješenih nedostataka
 • broj “Near Miss” incidenata

 

B. Zaštita okoliša

Pokazatelji učinka na zaštitu okoliša kao dio LifeLock programa upravljanja energijom i upravljanja otpadom.

B.1. Pokazatelji uspješnosti u zaštiti okoliša

 • praćenje potrošnje energije
 • praćenje potrošnje vode
 • praćenje potrošnje papira
 • stvaranje otpada/ponovno korištenje otpada

B.2. Praćenje (monitoring) ispuštanja u zrak

 • monitoring emisija stakleničkih plinova
 • praćenje kiselih kiša, prekursora eutrofikacije i smoga
 • praćenje prašina i čestica
 • praćenje emisija tvari koje oštećuju ozonski sloj
 • praćenje hlapivih organskih spojeva
 • emisije metala u zrak

B.3. Praćenje (monitoring) ispuštanja u tlo

 • monitoring ispuštanja pesticida i gnojiva
 • monitoring ispuštanja metala u tlo
 • monitoring ispuštanja kiselina i organskih onečišćivača u tlo
 • monitoring ispuštanja otpada (odloženog, spaljenog i recikliranog)
 • monitoring ispuštanja radioaktivnog otpada

B.4. Praćenje (monitoring) ispuštanja u vode

 • praćenje ispuštanja hrane i organskih onečišćivača
 • monitoring ispuštanja metala u vode