MERS-CoV infekcija

MERS-CoV infekcija

MERS-CoV infekcija

Što je MERS?

Bliskoistočni respiratorni sindrom „Middle East Respiratory Syndrome“ (MERS) je virusna bolest dišnog sustava koju uzrokuje coronavirus nazvan „Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus“ (MERS-CoV).

Što je MERS-CoV?

MERS-CoV je beta coronavirus, otkriven 2012. g. u Saudijskoj Arabiji, drugačiji od ostalih coronavirusa do sada poznatih u ljudi. Inače, coronavirusi su velika skupina virusa koji mogu uzrokovati bolest kod ljudi, sa simptomima od obične prehlade do teške upale pluća.

Je li MERS-CoV isto što i SARS virus?

Ne. MERS-CoV nije isti coronavirus koji je prouzročio teški akutni respiratorni sindrom (SARS) 2002. i 2003. godine.

Koji su simptomi MERS-a?

Nakon razdoblja inkubacije koje prosječno iznosi 5 dana (2-14 dana), većina ljudi zaraženih MERS-CoV ima tešku akutnu respiratornu bolest s visokom temperaturom, kašljem i zaduhom, ali neki imaju i simptome blage respiratorne bolesti. Također, moguća je i pojava proljeva. Teži oblici bolesti češće se javljaju kod osoba narušenog imunološkog sustava, starijih osoba te onih s kroničnim bolestima poput dijabetesa, raka i plućnih bolesti.

Prenosi li se MERS-CoV s osobe na osobu?

Primarni izvor zaraze su jednogrbe deve s kojima su ljudi u kontaktu. MERS-CoV se može širiti i među ljudima koji su u bliskom kontaktu (osobe koje skrbe za pacijenta, zdravstveni djelatnici, članovi obitelji…). Dakle, prijenos sa čovjeka na čovjeka postoji, ali je za prijenos potreban bliski kontakt.

 

Koliki je broj oboljelih i umrlih?

U razdoblju od pojave bolesti 2012. g. do kraja 2019. g. u svijetu je ukupno zabilježeno 2.499 oboljelih od čega je 861 umrli (letalitet je 34,5%). Daleko najveći broj oboljelih (oko 80%) registriran je u Saudijskoj Arabiji.

Ima li oboljelih u Hrvatskoj?

Nema!

Mogu li putovati u zemlje Arapskog poluotoka ili susjedne zemlje?

Da, samo treba slijediti standardne mjere opreza, kao što su pranje ruku i izbjegavanje kontakta s ljudima koji su bolesni.

Što ako sam nedavno putovao u zemlje Arapskog poluotoka ili susjedne zemlje, a razbolio sam se?

Ukoliko dobijete visoku temperaturu, kašalj, simptome zaduhe ili proljev u roku od 14 dana nakon povratka iz zemalja Arapskog poluotoka ili susjednih zemalja potražite liječničku pomoć i napomenite nedavno putovanje.

Kako se mogu zaštiti?

  • Često perite ruke sapunom i vodom. Ako sapun i voda nisu dostupni upotrebljavajte vlažne maramice na bazi alkohola.
  • Prilikom kašljanja i kihanja pokrijte nos i usta maramicom, te je bacite u smeće.
  • Izbjegavajte dodirivanje očiju, usta i nosa neopranim rukama.
  • Izbjegavajte bliski kontakt, kao što je ljubljenje, dijeljenje čaše, ili dijeljenje pribora za jelo s bolesnom osobom.
  • Očistite i dezinficirajte predmete koji se često dodiruju kao što su igračke i kvake na vratima.
  • Pridržavanje pravila uporabe sigurne hrane, poput izbjegavanja nedovoljno kuhanog mesa ili hrane pripremljene u neadekvatnim prostorima, pranje voća i povrća u provjerenoj vodi za piće i dr.
  • Izbjegavanje kontakta sa životinjama na farmama, domaćim i divljim životinjama.

Postoji li cjepivo?

Trenutno cjepivo ne postoji, ali se na tome radi.

Kako se liječi MERS?

Liječenje je simptomatsko.

Izvor: Svjetska zdravstvena organizacija, ZZJZ