Obrasci i očevidnici – ZAŠTITA KLIME

Zaštita klime

 • Zahtjev za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca
 • Obrazac za besplatnu dodjelu emisijskih jedinca
 • Obrazac izvješća o metodologiji za prikupljanje podataka
 • Obrazac za Plan praćenja emisija stakleničkih plinova iz postrojenja
 • Obrazac Izvješća o godišnjim emisijama iz postrojenja

 

Zrakoplovstvo

 • Obrazac za plan praćenja za tonske kilometre na engleskom jeziku
 • Obrazac za izvješće o tonskim kilometrima na engleskom jeziku
 • Obrazac za plan praćenja emisija za operatore zrakoplova na engleskom jeziku
 • Obrazac za izvješće o emisijama iz zrakoplova na engleskom jeziku

 

Verifikacija

 • Obrazac verifikacijskog izvješća – za postrojenja
 • Obrazac verifikacijskog izvješća – za zrakoplove
 • Obrazac br.1 – Obrazac za razmjenu informacija kojeg verifikatori dostavljaju nacionalnom akreditacijskom tijelu
 • Obrazac br.2 – Obrazac za razmjenu informacija – Radni program koji HAA dostavlja nadležnom tijelu
 • Obrazac br.3 – Obrazac za razmjenu informacija- Izvješće o upravljanju koje HAA dostavlja nadležnom tijelu
 • Obrazac br.4 – Obrazac za razmjenu informacijakoje nadležno tijelo dostavlja nacionalnim akreditacijskom tijelima

 

Za poslovno savjetovanje u svezi obveza, vođenja dokumentacije u području zaštite klime, popunjavanja obrazaca i podnošenje zahtjeva, kao i svih dodatnih informacija, molimo da rezervirate termin putem emaila: info@lifelock.hr

Za hitnu intervenciju molimo na broj telefona: +385-91-161-8506