Zaštita na radu….. MI IMAMO RJEŠENJA!

Zaštita na radu….. MI IMAMO RJEŠENJA!

Pošaljite nam upit za ponudu outsourcing uslugu zaštite na radu

Povjerite nam sigurnost Vaših djelatnika i realizaciju zakonskih zahtjeva:

 • Revizije i Interni Auditi
 • Istrage i izvješćivanje nezgoda (RCA-Root Cause Analysis)
 • Određivanje ciljeva i praćenje Ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI)
 • Izrada dokumentacije (dodatna mogućnost vođenja dokumentacije)
  • Procjene rizika
  • Planovi zaštite i spašavanja
  • Planovi zaštite od požara
  • Evakuacijski planovi
  • Izvješća sigurnosti

Priprema za certifikaciju i usklađenost

 

 • OHSAS 18001
 • SCC* / SCC** ( Certifikat Zaštite na radu prilagođen izvođačima građevinskih radova) je certifikat zaštite na radu kojim izvođači radova jamče investitoru  kvalitetu i slijedivost izvođenja radova tehničkih usluga. SCC * je certifikat relevantan za tvrtke s do 35 zaposlenih, koji za dodatne zahtjeve zapošljavaju certificirane podizvođače. SCC ** je neograničen certifikat.
 • SCP – Certifikat zaštite na radu za pružatelje usluga u području Zaštite na radu, Zaštite okoliša i Zaštite zdravlja izvođača radova
 • SCCP – Certifikat zašite na radu za izvođače radova tvrtkama i postrojenjima čija je djelatnost rad s naftnim derivatima
 • i dr.

Osposobljavanje djelatnika

 

  • rad na siguran način
  • osposobljavanje izvođača radova (Contractor Safety Program)
  • Testiranja prilikom zapošljavanja u suradnji s odjelom Ljudskih potencijala

Ispitivanja

  • radnog okoliša
  • ispitivanja učinkovitosti povrata benzinskih para (HRN EN 16321-2:2013)
  • ispitivanja klimatizacijskih i rashladnih tijela
  • ispitivanja uređaja s povećanom opasnosti
  • ispitivanja električnih instalacija
  • ispitivanja gromobrana
  • ispitivanja dimnjaka
  • nepropusnosti kanalizacijskog sustava i ostalo.

___________

Kontakt za narudžbe i detaljne informacije::

LifeLock d.o.o. za HSE Poslovno savjetovanje
Bolnička 34 M, 10090 Zagreb, Hrvatska
E-mail:  consulting@hsehs.com
Mob.tel: +385-91-161-85-06

Leave a Reply

Your email address will not be published.