Zaštita okoliša i očuvanje prirode

Zaštita okoliša

Tvrtka LifeLock i Zaštita okoliša olakšavaju Vaše poslovanje i štede novac prema programu:

 1. Sanacije onečišćenog zemljišta i podzemnih voda (Remediation projects – soil and underground water)
 2. Pripremu za cetificiranje norme ISO 14001 – Sustavi upravljanja okolišem
 3. Projektiranje dokumentacije u zaštiti okoliša
 4. Projekti održivog gospodarenja otpadom (sprječavanje nastanka otpada, priprema za ponovnu uporabu, recikliranje, postupci energetske oporaba, zbrinjavanje otpada)
 5. Održivo upravljanje potrošnjom energenata
 6. Dokumentacija:
  • Procjene utjecaja na okoliš
  • Studije izvedivosti projekata u zaštiti okoliša
  • Zaštita okoliša – Nadzor provođenja i vođenje projekata
 7. Obrasci:
  ROO (Registri Onečišćivača Okoliša), PL-O (Prateći list za otpad), ONTO (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada), ONTO-P (Očevidnik o nastanku i tijeku otpada prijevoznika otpada), PGO-PO (Plan gospodarenja otpadom proizvođača otpada), TNG i KTB-1/BP1PNOS, SK1, SK2, KTZ1, KT1, KT2, KT3, KT4, KT5 i REG sukladno „Uredbi o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima“
 8. Ispitivanja:
 • Ispitivanje učinkovitosti povrata para kod istakanja benzina prema HRN EN 16321-2:2013 sukladno „Uredbi o tehničkim standardima zaštite okoliša za smanjenje emisija hlapivih organskih spojeva koje nastaju tijekom punjenja motornih vozila benzinom na benzinskim postajama“
 • Ispitivanje nepropusnosti rashladnih sustava
 • Ispitivanja svojstava otpada sukladno „Zakonu o održivom gospodarenju otpadom“

___________
Kontakt za narudžbe i detaljne informacije:
LifeLock d.o.o. za HSE Poslovno savjetovanje
Bolnička 34 M, 10090 Zagreb, Hrvatska
E-mail:  info@lifelock.hr
Mob.tel: +385-91-161-85-06

Zaštita okoliša je Vaša zakonska obveza, ali prije svoga moralna!