Obrasci i očevidnici – ZAŠTITA OZONSKOG SLOJA

Zaštita ozonskog sloja

Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN 90/14) propisuje se postupanje s tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima, postupanje s uređajima i opremom koji sadrže te tvari ili o njima ovise, postupanje s tim tvarima nakon prestanka uporabe uređaja i opreme koji ih sadrže, provjera propuštanja tih tvari, način prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, visina naknade za pokriće troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari i način obračuna troškova prikupljanja, obnavljanja, oporabe i uništavanja tih tvari, način označavanja uređaja i opreme koji sadrže te tvari ili o njima ovise te način izvješćivanja o tim tvarima.

A. OBRASCI KT1, KT3, KT4, KT5 I PNOS

za sve poslovne subjekte obveznike izvještavanja putem ovih obrazaca, ovlašteni serviseri, poslovni subjektu koji uvoze (unose), izvoze (iznose), uništavaju i/ili proizvode tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluorirane stakleničke plinove, korisnici nepokretnih uređaja ili opreme koja sadrži 3 kg ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova.

Preuzimanje obrazaca:

 • KT 1
 • KT 3
 • KT 4
 • KT 5
 • PNOS

B. OBRASCI KT2, SK1, SK2 I KTZ1

 1. Koju vrstu tvari smijete staviti na uvoz i u promet na domaće tržište uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari?
 2. Kakvu zakonsku obvezu imaju operateri i korisnici uređaja ili rashladne i klimatizacijske opreme i uređaja i dizalica topline?
 3. Koje obveze imaju korisnici opreme i sustava koji sadrže 3 kilograma ili više kontrolirane tvari ili fluoriranih stakleničkih plinova?
 4. Koju vrstu dokumentacije Vam treba isporučiti ovlašteni serviser rashladnih i klimatizacijskih uređaja ili opreme?

Preuzimanje obrazaca:

 • KT 2
 • SK 1
 • SK 2
 • KTZ 1

Za poslovno savjetovanje u svezi obveza, vođenja dokumentacije u području zaštite ozonskog sloja, popunjavanja KT1, KT3, KT4, KT5 i PNOS obrazaca, KT2, SK1, SK2 i KTZ1 obrazaca i svih dodatnih informacija, molimo da rezervirate termin putem emaila: info@lifelock.hr

Za hitnu intervenciju molimo na broj telefona: +385-91-161-8506